Svenska Samhällsfastigheter AB köper fastighetsportfölj från Rikshem

Svenska Samhällsfastigheter gör sitt första förvärv i och med förvärvet av 12 samhällsfastigheter ifrån Rikshem.

”Det är känns roligt att vi nu kommer i gång med vårt förvaltningsarbete. De fastigheter vi nu tillträder ligger alla i Stockholms län, och vi ser fram emot en bra dialog med kommunerna för att vidareutveckla vårt erbjudande”
– Fredrik Engberg på Svenska samhällsfastigheter AB

Svenska Samhällsfastigheter äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med fokus på förskolor, vård- och omsorgsboende samt LSS-boende. Våra kunder är kommuner och privata vårdaktörer. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet. Vi skapar värde genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med långsiktig förvaltning och uthyrning. Fastighetsbeståndet består av 25 samhällsfastigheter med ett en sammanlagd yta på ca 17.000 kvm. Svenska Samhällsfastigheter är privatägt.