Färgfotot 3

Denna fastighet är belägen i Bagarmossen i Stockholm.

Fastighetsbeteckning: Färgfotot 3
Adress: Trollesundsvägen 44, Stockholm
Yta: 670 m2
Tomtarea: 1174 m2

Fastigheten
På fastigheten finns en byggnad uppförd i två plan ovan mark samt vind. Byggnaden uppfördes år 1994. Bottenplan inrymmer gruppboende och tvättstuga, plan 1 inrymmer gruppboende och personalutrymmen, vinden inrymmer driftsutrymmen.

Byggnaden har stomme av betong, fasader av puts, yttertak belagt med betongpannor. Byggnaden har treglasfönster. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation. På fastigheten finns det även 8 parkeringsplatser.

Läge
Fastigheten är belägen i Bandhagen, i direkt anslutning till Bandhagen centrum cirka 10 kilometer sydväst om centrala Stockholm. Gatuadressen är Trollesundsvägen 44. Omgivande bebyggelse utgörs av flerbostadshus och grönområden. Området betjänas av mycket goda kommunikationer.