Finnsta 2:25

Denna fastighet är belägen i Upplands-Bro.

Fastighetsbeteckning: Finnsta 2:25
Adress: Berberisgatan 26A, Upplands-Bro
Byggnadsår/Ombyggnadsår: 1994/2017
Yta: 996m2
Tomtarea: 4786 m2

Fastigheten
På fastigheten finns två separata byggnader i vardera ett våningsplan som inrymmer två gruppboenden med totalt 14 lägenheter (varav två disponeras av personal som kontorsutrymme). Byggnaderna uppfördes 1994 på betongplatta men har under det senaste året genomgått en totalrenovering med bland annat nya kök och badrum. Fasaderna är klädda med träpanel och taket är belagt med betongpannor. Ventilationen utgörs av FTX-system. Uppvärmmning sker bed bergvärme.

Lägenheterna är fullt utrustade med komplett kök och handikappanpassat badrum med dusch/badkar. Badrummen är båranpassade. Varje lägenhet har tillgång till en egen uteplats. Det finns utvändiga förråd till varje lägenhet.

Läge
Fastigheten är belägen inom området Finnsta i Upplands-Bro kommun. Till centrala Bro och till järvägsstationen är det cirka en kilometer. Där finns all typ av service och centrumhandel tillgänglig. Kommunikationerna i närområdet är mycket goda. Omgivande bebyggelse utgörs av bostäder, framförallt småhus. Läget kommer att förbättras ytterligare genom den nya avfarten Kockbacka från E18.