Ingrid 5

Denna fastighet är belägen i centrala Västerås.

Fastighetsbeteckning: Ingrid 5
Adress: Norra Källgatan 27, Västerås
Byggnadsår: 1850
Yta: 540 m2
Tomtarea: 795 m2

Fastigheten
Bebyggelsen på fastigheten tros ursprungligen vara uppförd runt år 1850. En tillbyggnad gjordes senare på baksidan och utgör idag trapphuset till den befintliga byggnaden. Byggnaden är uppförd i två plan ovan mark med en delvis oinredd vind. Den obebyggda delen av tomten utgörs av gård med asfalterad yta och en lekplats. Byggnaden är uppförd med en stomme av trä och träbjälklag. Fasaderna är putsade med delvis träpanel och taket är belagt med falsad plåt. Ventilationen utgörs av ett mekaniskt till- och frånluftssystem. Lokalerna värms upp med fjärrvärme via ett vattenburet system.

Läge
Fastigheten är belägen i centrala delen av Västerås med gångavstånd till ett stort utbud av kommersiell och offentlig service. Tåg- och bussförbindelse finns också på gångavstånd.