Knivsta 16:4

Denna fastighet är belägen i Knivsta.

Fastighetsbeteckning: Knivsta 16:4
Adress: Forsbyvägen 162, Knivsta
Byggnadsår 1925
Yta 340m2
Tomtarea 8811m2

Fastigheten
Fastigheten är bebyggd med en fristående byggnad av herrgårdstyp ursprungligen uppförd kring 1925 med senare renoveringar och moderniseringar. Byggnaden är i 2 våningar ovan mark samt hel källare och delvis inredd vind. Fastigheten nyttjas som ett HVB-boende för ungdomar. Byggnaden innehåller sammanlagt 8 rum för boende samt allmänna utrymmen som sällskapsrum, konferenslokal, samvarorum, kontorsrum samt bostadsrum för personal. Vindsvåningen är delvis inredd och rumsindelad, men utnyttjas inte av verksamheten för närvarande.

Läge
Fastigheten är belägen inom Knivsta kommun norr om Stockholm. Avståndet till Knivsta centrum och pendeltågstation är ca 2 km. Avståndet till Arlanda flygplats är ca 16 km. Fastigheten är belägen i en lantlig miljö utanför huvudorten. Omgivningarna utgörs av dels friliggande villabebyggelse dels av naturmark med ängar, skog och åkrar.