Rapsen 2

Denna fastighet är belägen i Södertälje.

Fastighetsbeteckning: Rapsen 2
Adress: Brolundavägen 18B, Södertälje
Byggnadsår: 1973
Yta 500m2
Tomtarea 2096 m2

Fastigheten
På fastigheten finns en rektangulär byggnad uppförd i ett plan. Byggnaden uppfördes år 1973 och renoverades senast år 2012.
Byggnaden har stomme av trä, fasader av målat tegel och målad liggande träpanel, yttertak belagt med plåt. Byggnaden har tvåglasfönster. Uppvärmning sker med vattenburet system. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation.

Läge
Fastigheten är belägen på Brolundavägen i de västra delarna av Södertälje. Omgivande bebyggelse utgörs av flerbostadshus. Området betjänas av goda kommunikationer med bussar och pendeltåg.