Sigtuna 2:164

Denna fastighet är belägen i centrala Sigtuna.

Fastighetsbeteckning: Sigtuna 2:164
Adress: Rektor Cullbergs Väg 9, Sigtuna
Byggnadsår/ombyggnadsår: 1945/2012/2017
Yta: 973m2
Tomtarea: 1973m2

Fastigheten
På fastigheten finns en byggnad uppförd i två plan ovan mark samt källare. Byggnaden uppfördes år 1945. Flera renoveringar har gjorts under 2017 bland annat har nytt tak lagts, ny värmecentral har installerats, tätning av fönster, fasadrenovering och målning. Två lägenheter har genomgått en totalrenovering och det har byggts ett nytt gemensamt kök.

Byggnaden har stomme av betong, fasader av puts, yttertak belagt med tegel. Byggnaden har både två- och tre-glasfönster. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation. På fastigheten finns det även cirka 10 parkeringsplatser.

Läge
Fastigheten är belägen i centrala Sigtuna, cirka 500 meter från centrum där all typ av service och centrumhandel finns tillgänglig. Omgivande bebyggelse utgörs av flerbostadshus, skola och hotell. Området betjänas av mycket goda kommunikationer.