Svenska Samhällsfastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Södertälje

– Vi är glada över att kunna förvärva en fin fastighet med stabila hyresgäster i bra läge i Södertälje. Vi ser synergier med våra andra fastigheter i området och det stärker vår position i området, säger Fredrik Engberg på Svenska Samhällsfastigheter.

Svenska Samhällsfastigheter äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med fokus på förskolor, vård- och omsorgsboende samt LSS-boende. Våra kunder är kommuner och privata vårdaktörer. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet. Vi skapar värde genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med långsiktig förvaltning och uthyrning. Fastighetsbeståndet består av 29 samhällsfastigheter. Svenska Samhällsfastigheter är privatägt.