Svenska Samhällsfastigheter förvärvar samhällsfastighet i Salem

- Vi har fått möjligheten att förvärva en attraktiv samhällsfastighet i Salems Centrum med Stockholms Läns Sjukvårdsområde som hyresgäst. Vidare finns möjlighet till utveckling av ytterligare ytor för vård eller bostäder, säger Fredrik Engberg på Svenska Samhällsfastigheter.

Svenska Samhällsfastigheter är en långsiktig ägare och förvaltare av Fastigheter. Vi är närvarande genom hela processen från råmark till färdiga fastigheter.

Våra fastigheter består av boenden och lokaler med en direkt anknytning till samhällsnytta.
Som ett ansvarstagande fastighetsbolag är vi måna om att våra fastigheter håller hög standard och ligger i framkant av utvecklingen inom miljöanpassning och socialt ansvarstagande.

Med ett långsiktigt ägarperspektiv arbetar vi kontinuerligt med att utvärdera hur våra fastigheter på bästa sätt skall uppfylla de krav och önskemål som ställs på oss av våra hyresgäster, samt av samhället i stort.

Att vara fastighetsägare anser vi vara en förmån, ett förtroende och ett ansvar som vi är ödmjuka inför. De fastigheter vi äger och förvaltar i dag har en given plats och nytta i samhället i dag och för kommande generationer.