Svenska Samhällsfastigheter förvärvar tre förskolor i Uppsala

– Vi är glada över att kunna förvärva tre nybyggda förskolor med stabila hyresgäster i Uppsala. Vi ser synergier med våra andra fastigheter i området och det stärker vår position i området, säger Peter Bornvik på Svenska Samhällsfastigheter.

Svenska Samhällsfastigheter äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med fokus på förskolor, vård- och omsorgsboende samt LSS-boende. Våra kunder är kommuner och privata vårdaktörer. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet. Vi skapar värde genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med långsiktig förvaltning och uthyrning. Fastighetsbeståndet består av 28 samhällsfastigheter i Mälardalen. Svenska Samhällsfastigheter är privatägt.