Hållbarhet

Vår resa har bara börjat!

Vi vill integrera hållbarhet i alla led i vår verksamhet och samtidigt bidra till att våra medarbetare och våra leverantörer mår bra och känner sig rättvist behandlade.

Kilmatneutrala 2025

Vi vet att hållbarhetsfrågan är bred och komplex. Vår hållbarhetsresa har just börjat och vi är fast beslutna att göra mer än vad som krävs för att minimera vår påverkan på klimatet, jordens resurser, och naturens mångfald. Ett konkret mål vi hade 2022 var att mäta SSFs totala energianvändning i samtliga fastigheter som vi äger och förvaltar. Vårt hållbarhetsarbete är kontinuerligt och vi ämnar reducera och även kompensera vårt avtryck för att uppnå målen. Vår målsättning är att bli ett klimatneutralt fastighetsbolag innan år 2025.

Vår start

Vi har hittills byggt över 300 bostäder som är certifierade ”miljöbyggnad silver”. Vi har även byggt nordens näst största bergvärmeanläggning i Umeå (2019). Vi har solpaneler på 16% av våra fastigheter och vår målsättning är att fortsätta installera bergvärme, solpaneler och andra typer av förnyelsebara och energieffektiva lösningar där vi ser att det är möjligt. Under 2024 ska vi påbörja arbetet med att klimatkompensera vår energianvändning genom att köpa Gold Standard-certifierade utsläppsrätter. Genom att klimatkompensera inför vi en frivillig miljöavgift på oss själva. Denna avgift kommer vi att reducera för varje krona vi investerar i att förbättra vår energianvändning med förnyelsebara energikällor. Vi har även sedan årsskiftet 2022-23 grön el i alla fastigheter där el-abonnemangen ligger på oss som fastighetsägare. I detta arbete försöker vi även att få med oss våra hyresgäster så att även dom tecknar grön el.

Vår resa har bara börjat, vi arbetar målmedvetet och kontinuerligt för en bättre och mer hållbar framtid.