Om oss

En långsiktig fastighetsförvaltare och -utvecklare

Svenska Samhällsfastigheter äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med fokus på förskolor, vård- och studentbostäder samt LSS-boenden. Våra kunder är kommuner och privata vårdaktörer.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vårt arbete och våra relationer till såväl hyresgäster som operatörer präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorg.

Vi skapar värde genom kunskap om fastighets- och projektutveckling, kombinerat med långsiktig förvaltning och uthyrning. Portföljen innefattar idag 49 samhällsfastigheter med en sammanlagd uthyrbar yta om ca 41.500 kvm. Svenska Samhällsfastigheter är privatägt.

Våra kärnvärden

Våra tre kärnvärden, långsiktighet, ansvarstagande och värdeskapande, utgör riktlinjerna för vår verksamhet och våra samhällsfastigheter både på kort och lång sikt.

Långsiktighet
Vi är långsiktiga och en pålitlig samarbetspartner för våra kunder och partners.

Ansvarstagande
Vi tar ansvar för de fastigheter vi förvaltar och säkerställer trygghet genom stabil ekonomi och stabila ägare. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling och våra fastigheter är en del av samhällets infrastruktur.

Värdeskapande
Vi skapar värden i stort och smått. Vi utvecklar erbjudanden och lokaler utifrån kundernas behov.

Hållbarhet

Socialt ansvar

Hållbarhet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling innebär för oss att vara långsiktiga och ansvarsfulla i vår dagliga verksamhet som fastighetsägare. Vi strävar efter att tillhandahålla lokaler med god standard som är anpassade efter respektive verksamhetsbehov. På så sätt är vi med och skapar goda förutsättningar för de för samhället mycket betydelsefulla verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet och vår hållbarhetspolicy, innehåller övergripande ställningstagande för hur vi skall utveckla vår verksamhet kopplat till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att ta ett aktivt miljö- och energiansvar. Den viktigaste frågan för oss som fastighetsägare att minska energiförbrukningen, men även frågor som kretsloppskoncept, användning av återanvändbara material och minimering av vattenförbrukning är också viktiga.

Som långsiktig ägare, förvaltare och utvecklare har vi ett stort engagemang i frågor kopplat till hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar i ett antal nätverk med andra fastighetsägare där vi samverkar kring hållbar utveckling i vår del av fastighetsbranschen.

Våra samarbetsformer

Svenska Samhällsfastigheter är en långsiktig ägare och förvaltare av samhällsfastigheter. Våra kunder är kommuner och privata operatörer. I de flesta fall upplåter de privata operatörerna vårdplatser till kommunen. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att de boende trivs och att vårdpersonal kan arbeta effektivt.

Vår styrelse

Martin Schmidt

Peter Bornvik

Oscar Christensson

Sebastian af Jochnick

Fredrik Engberg