Svenska Samhällsfastigheter förvärvar två förskolor från Wästbygg Projektutveckling

Svenska Samhällsfastigheter förvärvar en förskola i Haninge med fem avdelningar för cirka 100 barn. Här kommer Raoul Wallenbergskolan att flytta in i augusti 2018.  Den andra förskolan ligger i Huddinge och rymmer sex avdelningar och cirka 120 barn. Hyresgästen Helianthus flyttar även de in i augusti 2018. 

– Vi ser fram emot att tillsammans med en professionell och långsiktig fastighetsägare som Svenska Samhällsfastigheter kunna bidra med fler förskolor till Stockholmsregionen. Vi har flera nya projekt i startgroparna och är redo att utveckla och bygga de samhällsfastigheter som så väl behövs, säger Åsa Henninge, vd, Wästbygg Projektutveckling.

– Vi är glada över dessa båda fina förskolor. De passar bra in i vår portfölj av samhällsfastigheter som vi håller på att bygga upp och vi ser fram emot ett vidare samarbete med Wästbygg, säger Fredrik Engberg på Svenska Samhällsfastigheter.  

Bernstrom & Partners har varit Wästbyggs rådgivare i affären. 

Svenska Samhällsfastigheter äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med fokus på förskolor, vård- och omsorgsboende samt LSS-boende. Våra kunder är kommuner och privata vårdaktörer. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet. Vi skapar värde genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med långsiktig förvaltning och uthyrning. Fastighetsbeståndet består av 25 samhällsfastigheter med ett en sammanlagd yta på ca 17.000 kvm. Svenska Samhällsfastigheter är privatägt.