En långsiktig fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare

Svenska Samhällsfastigheter äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med fokus på vårdbostäder och LSS-boende. Våra kunder är kommuner och privata vårdaktörer. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling.

Vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet. Vi skapar värde genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med långsiktig förvaltning och uthyrning. Fastighetsbeståndet består av 12 samhällsfastigheter med ett en sammanlagd yta på ca 8000 kvm. Svenska Samhällsfastigheter är privatägt.

Styrelse

Knut Pousette
Ordförande

Mikael Nicander
Ledamot

Peter Bornvik
Ledamot

Sebastian af Jochnick
Ledamot

Jonas Andersson
Ledamot

Filip Hansen
Ledamot

_MG_8627