Utveckling

Förutom att arbeta med kontinuerlig utveckling i våra befintliga fastigheter arbetar vi med utveckling av nya fastigheter.

Ett trevligt boende där man trivs och mår bra
Det viktigaste av allt är att våra hyresgäster mår bra och trivs hos oss. Det gäller såväl boende och personal. Mår personalen bra så mår de boende bra och mår de boende bra, mår personalen bra. Därför utformar vi våra fastigheter med personal och boende i åtanke så att den arbetsmiljön ger bästa förutsättningar för alla att trivas och verka i.

Miljövänligt
Vi skapar miljövänliga fastigheter med låga energikostnader. Husen byggs i trä, som är hållbart, förnybar och dessutom ingår i naturens kretslopp. Att förädla trä är energieffektivt och kräver mindre resurser än att tillverka motsvarande produkter av stål, aluminium och cement. Ett hus byggt av trä minskar därför koldioxidutsläppen flerfaldigt jämfört med om huset hade byggts av betong och träden fått stå kvar i skogen.

Kvalitet till en rimlig kostnad
Vi skapar kvalitet till en rimlig kostnad samtidigt som vi lever upp till samtliga krav och lagstiftning. Goda arbetsförhållanden och väl fungerande logistik gör det möjligt att hålla högsta kvalitet genom hela tillverkningsprocessen.

Standardiserat men ändå anpassad för verksamheten
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi utifrån kundens behov utformat ett koncept som skapar funktionella bostäder där boende, personal och anhöriga trivs och känner trygghet. Vi bygger standardiserat men ändå anpassat för verksamheten.

Kort byggtid
Genom ett standardiserat arbetssätt kan vi korta ned ledtider så att vi snabbare kan hjälpa till att skapa effektiva lösningar för våra kunder.

Vi söker tomter och omsorgsfastigheter
Redan idag råder det brist på grupp- och servicebostäder enligt LSS och stödboenden för unga. I många kommuner finns ett stort behov av att både bygga nya boenden och rusta upp de som redan finns. Behovet av bostäder för dessa målgrupper förväntas även fortsätta öka framöver.

Vi har den kompetens som krävs för att bygga, äga och förvalta omsorgsfastigheter Vi söker nu fler projektmöjligheter runt om i landet. Möjliga samarbetspartners med tomter eller befintliga fastigheter som kan omvandlas till grupp- och servicebostäder eller stödboenden för unga är välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om vilka områden som är mest intressanta just nu.

Kontakta oss för mer information.