Vi är mycket glada för detta nya tillskott i vår portfölj. Ludvika är en spännande ort med kraftig tillväxt, säger Fredrik Engberg på Svenska samhällsfastigheter.

Fastigheten om 3262 kvadratmeter är belägen centralt i Ludvika. Hyresgäster är Ludvika kommun med Social & utbildningsförvaltningens kansli samt en förskola. Återstående hyrestid är 20 år.

Svenska Samhällsfastigheter är en långsiktig ägare och förvaltare av Fastigheter. Vi är närvarande genom hela processen från råmark till färdiga fastigheter.
Våra fastigheter består av boenden och lokaler med en direkt anknytning till samhällsnytta.

Som ett ansvarstagande fastighetsbolag är vi måna om att våra fastigheter håller hög standard och ligger i framkant av utvecklingen inom miljöanpassning och socialt ansvarstagande.

Med ett långsiktigt ägarperspektiv arbetar vi kontinuerligt med att utvärdera hur våra fastigheter på bästa sätt skall uppfylla de krav och önskemål som ställs på oss av våra hyresgäster, samt av samhället i stort.
Att vara fastighetsägare anser vi vara en förmån, ett förtroende och ett ansvar som vi är ödmjuka inför. De fastigheter vi äger och förvaltar i dag har en given plats och nytta i samhället i dag och för kommande generationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *